2002 Yılı Kırşehir Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 76,34
Toplam Sandık Sayısı :
782
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
156888
Nüfus:
253239
Toplam Kullanılan Oy :
119761
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 61,95
Toplam Geçerli Oy :
115785
GSYİH Payı:
% 0,25
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
447
Değer (000.000 TL):
306863053
Kişi Başına GSYİH (TL):
1210490814
Kişi Başına GSYİH (USD):
19282002 Yılı Kırşehir İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 31
36,082
%31
2 - LİSTE
% 21
25,200
%21
1 - LİSTE
% 21
24,700
%21
0
% 5
6,481
%5
0
% 5
6,261
%5
0
% 4
4,698
%4
0
% 3
4,068
%3
0
% 1
1,638
%1
0
% 1
1,445
%1
0
% 1
1,154
%0
0
% 0
623
%0
0
% 0
616
%0
0
% 0
614
%0
0
% 0
560
%0
0
% 0
522
%0
0
% 0
465
%0
0
% 0
256
%0
0
% 0
207
%0
0
% 0
195
%0
0


2002 Yılı Kırşehir İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 40
1,564
%40
% 26
1,756
%26
% 28
1,404
%28
% 44
5,003
%44
% 28
6,795
%28
% 29
15,846
%29
% 32
3,916
%32

2002 Yılı Kırşehir İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri