2002 Yılı Kırklareli Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 86,16
Toplam Sandık Sayısı :
882
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
229391
Nüfus:
328461
Toplam Kullanılan Oy :
197636
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 69,84
Toplam Geçerli Oy :
187816
GSYİH Payı:
% 0,72
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
704
Değer (000.000 TL):
899872797
Kişi Başına GSYİH (TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (USD):
43702002 Yılı Kırklareli İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 32
61,619
%32
2 - LİSTE
% 14
26,561
%14
0
% 12
24,100
%12
0
% 12
23,555
%12
1 - LİSTE
% 7
14,814
%7
0
% 7
13,668
%7
0
% 3
6,309
%3
0
% 3
5,887
%3
0
% 1
2,852
%1
0
% 0
1,590
%0
0
% 0
1,468
%0
0
% 0
1,255
%0
0
% 0
1,086
%0
0
% 0
772
%0
0
% 0
652
%0
0
% 0
484
%0
0
% 0
404
%0
0
% 0
388
%0
0
% 0
352
%0
0


2002 Yılı Kırklareli İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 40
12,978
%40
% 21
1,199
%21
% 29
738
%29
% 33
21,405
%33
% 29
13,772
%29
% 37
1,495
%37
% 32
4,397
%32
% 27
5,371
%27

2002 Yılı Kırklareli İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri