2002 Yılı Kırıkkale Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 80,19
Toplam Sandık Sayısı :
868
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
194168
Nüfus:
383508
Toplam Kullanılan Oy :
155712
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 50,63
Toplam Geçerli Oy :
152318
GSYİH Payı:
% 0,66
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
552
Değer (000.000 TL):
820575766
Kişi Başına GSYİH (TL):
2145357817
Kişi Başına GSYİH (USD):
34162002 Yılı Kırıkkale İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 49
74,813
%49
3 - LİSTE
% 14
21,478
%14
0
% 12
19,574
%12
1 - LİSTE
% 9
15,030
%9
0
% 4
6,800
%4
0
% 3
4,583
%3
0
% 1
2,947
%1
0
% 1
2,028
%1
0
% 0
1,462
%0
0
% 0
1,007
%0
0
% 0
596
%0
0
% 0
502
%0
0
% 0
431
%0
0
% 0
364
%0
0
% 0
188
%0
0
% 0
184
%0
0
% 0
159
%0
0
% 0
152
%0
0
% 0
20
%0
0


2002 Yılı Kırıkkale İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 61
3,478
%61
% 40
2,731
%40
% 40
790
%40
% 38
3,360
%38
% 54
1,435
%54
% 42
6,263
%42
% 52
51,271
%52
% 32
2,106
%32
% 45
3,119
%45

2002 Yılı Kırıkkale İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri