2002 Yılı Kilis Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 79,85
Toplam Sandık Sayısı :
336
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
65965
Nüfus:
114724
Toplam Kullanılan Oy :
52672
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 57,50
Toplam Geçerli Oy :
50306
GSYİH Payı:
% 0,13
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
150
Değer (000.000 TL):
167870042
Kişi Başına GSYİH (TL):
1455209367
Kişi Başına GSYİH (USD):
23172002 Yılı Kilis İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 36
18,308
%36
2 - LİSTE
% 15
7,637
%15
0
% 12
6,411
%12
0
% 9
5,027
%9
0
% 6
3,290
%6
0
% 5
2,662
%5
0
% 3
1,793
%3
0
% 2
1,139
%2
0
% 2
1,116
%2
0
% 2
1,058
%2
0
% 1
532
%1
0
% 0
377
%0
0
% 0
249
%0
0
% 0
226
%0
0
% 0
169
%0
0
% 0
120
%0
0
% 0
85
%0
0
% 0
67
%0
0
% 0
40
%0
0


2002 Yılı Kilis İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 22
859
%22
% 38
14,003
%38
% 38
2,701
%38
% 25
681
%25

2002 Yılı Kilis İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri