2002 Yılı Kayseri Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 79,38
Toplam Sandık Sayısı :
2647
Milletvekili Sayısı:
8
Toplam Seçmen Sayısı :
652995
Nüfus:
1060432
Toplam Kullanılan Oy :
518354
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 61,58
Toplam Geçerli Oy :
501945
GSYİH Payı:
% 1,22
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1766
Değer (000.000 TL):
1516180219
Kişi Başına GSYİH (TL):
1449057001
Kişi Başına GSYİH (USD):
23082002 Yılı Kayseri İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 54
272,762
%54
7 - LİSTE
% 11
57,367
%11
0
% 11
56,965
%11
1 - LİSTE
% 5
26,318
%5
0
% 4
24,902
%4
0
% 2
13,285
%2
0
% 2
11,425
%2
0
% 1
9,217
%1
0
% 1
7,761
%1
0
% 1
7,301
%1
0
% 0
3,505
%0
0
% 0
2,810
%0
0
% 0
1,765
%0
0
% 0
1,687
%0
0
% 0
1,668
%0
0
% 0
1,128
%0
0
% 0
868
%0
0
% 0
679
%0
0
% 0
532
%0
0


2002 Yılı Kayseri İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 39
1,927
%39
% 47
9,653
%47
% 55
17,506
%55
% 30
1,295
%30
% 73
5,492
%73
% 56
6,494
%56
% 56
91,747
%56
% 59
86,201
%59
% 33
1,168
%33
% 32
5,855
%32
% 43
4,826
%43
% 23
1,838
%23
% 50
13,439
%50
% 44
6,569
%44
% 59
11,822
%59
% 53
5,983
%53

2002 Yılı Kayseri İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri