2002 Yılı Kastamonu Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 82,00
Toplam Sandık Sayısı :
1646
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
264823
Nüfus:
375476
Toplam Kullanılan Oy :
217144
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 70,53
Toplam Geçerli Oy :
211096
GSYİH Payı:
% 0,46
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
750
Değer (000.000 TL):
572772352
Kişi Başına GSYİH (TL):
1512677611
Kişi Başına GSYİH (USD):
24092002 Yılı Kastamonu İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 30
65,228
%30
3 - LİSTE
% 20
42,786
%20
0
% 13
27,720
%13
0
% 11
24,076
%11
1 - LİSTE
% 8
17,692
%8
0
% 5
11,997
%5
0
% 2
5,581
%2
0
% 1
2,906
%1
0
% 1
2,258
%1
0
% 0
2,074
%0
0
% 0
2,031
%0
0
% 0
1,286
%0
0
% 0
1,271
%0
0
% 0
1,110
%0
0
% 0
1,069
%0
0
% 0
984
%0
0
% 0
592
%0
0
% 0
435
%0
0
% 0
0
%0
0


2002 Yılı Kastamonu İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 34
758
%34
% 41
798
%41
% 32
4,443
%32
% 21
1,074
%21
% 36
1,922
%36
% 34
1,428
%34
% 24
2,898
%24
% 20
1,543
%20
% 44
3,862
%44
% 23
887
%23
% 25
741
%25
% 37
1,682
%36
% 32
4,084
%32
% 30
1,454
%30
% 27
17,007
%27
% 25
802
%25
% 23
705
%23
% 32
885
%32
% 25
6,575
%25
% 53
13,817
%52

2002 Yılı Kastamonu İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri