2002 Yılı Kars Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 71,38
Toplam Sandık Sayısı :
827
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
176648
Nüfus:
325016
Toplam Kullanılan Oy :
126085
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 54,35
Toplam Geçerli Oy :
120837
GSYİH Payı:
% 0,19
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
368
Değer (000.000 TL):
233791446
Kişi Başına GSYİH (TL):
712133971
Kişi Başına GSYİH (USD):
11342002 Yılı Kars İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 19
23,659
%19
0
% 17
20,831
%17
2 - LİSTE
% 16
20,227
%16
1 - LİSTE
% 11
14,257
%11
0
% 11
13,767
%11
0
% 10
12,875
%10
0
% 3
3,719
%3
0
% 2
2,795
%2
0
% 2
2,657
%2
0
% 1
1,227
%1
0
% 0
1,176
%0
0
% 0
864
%0
0
% 0
733
%0
0
% 0
559
%0
0
% 0
507
%0
0
% 0
314
%0
0
% 0
258
%0
0
% 0
228
%0
0
% 0
184
%0
0


2002 Yılı Kars İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 21
1,276
%21
% 23
2,622
%23
% 64
5,627
%64
% 33
5,704
%33
% 18
7,667
%18
% 38
7,345
%38
% 24
2,910
%24
% 26
1,657
%26

2002 Yılı Kars İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri