2002 Yılı Karaman Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 87,66
Toplam Sandık Sayısı :
625
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
131836
Nüfus:
243210
Toplam Kullanılan Oy :
115572
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 54,21
Toplam Geçerli Oy :
112577
GSYİH Payı:
% 0,34
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
439
Değer (000.000 TL):
426182044
Kişi Başına GSYİH (TL):
1757545948
Kişi Başına GSYİH (USD):
27992002 Yılı Karaman İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 38
42,994
%38
2 - LİSTE
% 18
20,433
%18
1 - LİSTE
% 13
14,828
%13
0
% 9
10,609
%9
0
% 7
8,532
%7
0
% 3
3,866
%3
0
% 2
3,211
%2
0
% 1
1,519
%1
0
% 1
1,411
%1
0
% 0
1,087
%0
0
% 0
781
%0
0
% 0
742
%0
0
% 0
678
%0
0
% 0
552
%0
0
% 0
491
%0
0
% 0
472
%0
0
% 0
209
%0
0
% 0
162
%0
0
% 0
0
%0
0


2002 Yılı Karaman İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 28
1,916
%28
% 30
733
%30
% 30
5,343
%30
% 44
1,310
%44
% 44
34,025
%44
% 24
1,652
%24

2002 Yılı Karaman İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri