2002 Yılı Kahramanmaraş Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 75,30
Toplam Sandık Sayısı :
2234
Milletvekili Sayısı:
8
Toplam Seçmen Sayısı :
541615
Nüfus:
1002384
Toplam Kullanılan Oy :
407824
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 54,03
Toplam Geçerli Oy :
401577
GSYİH Payı:
% 0,98
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1450
Değer (000.000 TL):
1217419109
Kişi Başına GSYİH (TL):
1212079897
Kişi Başına GSYİH (USD):
19302002 Yılı Kahramanmaraş İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 53
216,388
%53
7 - LİSTE
% 11
45,123
%11
1 - LİSTE
% 9
36,163
%9
0
% 8
34,456
%8
0
% 4
19,298
%4
0
% 3
12,830
%3
0
% 2
8,967
%2
0
% 2
8,695
%2
0
% 1
6,774
%1
0
% 0
3,983
%0
0
% 0
2,474
%0
0
% 0
1,596
%0
0
% 0
1,493
%0
0
% 0
1,174
%0
0
% 0
791
%0
0
% 0
514
%0
0
% 0
478
%0
0
% 0
380
%0
0
% 0
0
%0
0


2002 Yılı Kahramanmaraş İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 46
18,087
%46
% 41
8,668
%41
% 44
5,174
%43
% 50
3,626
%50
% 49
23,589
%49
% 43
11,004
%43
% 66
120,488
%66
% 43
2,969
%43
% 29
9,433
%29
% 50
14,203
%50

2002 Yılı Kahramanmaraş İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri