2002 Yılı İzmir Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 80,05
Toplam Sandık Sayısı :
9388
Milletvekili Sayısı:
24
Toplam Seçmen Sayısı :
2423285
Nüfus:
3370866
Toplam Kullanılan Oy :
1939885
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 71,89
Toplam Geçerli Oy :
1874819
GSYİH Payı:
% 7,30
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
6953
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (USD):
43022002 Yılı İzmir İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 29
544,862
%29
16 - LİSTE
% 17
328,338
%17
0
% 17
321,865
%17
8 - LİSTE
% 9
174,838
%9
0
% 7
146,155
%7
0
% 5
97,067
%5
0
% 4
78,897
%4
0
% 3
59,674
%3
0
% 1
30,701
%1
0
% 0
16,421
%0
0
% 0
16,201
%0
0
% 0
15,568
%0
0
% 0
10,796
%0
0
% 0
10,722
%0
0
% 0
6,953
%0
0
% 0
6,060
%0
0
% 0
5,868
%0
0
% 0
3,108
%0
0
% 0
725
%0
0


2002 Yılı İzmir İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 26
8,310
%26
% 38
16,061
%38
% 24
6,342
%24
% 27
17,539
%27
% 28
2,431
%28
% 29
65,215
%29
% 26
44,667
%26
% 38
6,102
%38
% 36
24,458
%36
% 34
5,696
%34
% 36
4,586
%36
% 24
10,785
%24
% 35
3,352
%35
% 36
2,139
%36
% 36
97,278
%36
% 26
11,030
%26
% 25
4,280
%25
% 35
8,875
%35
% 29
128,033
%29
% 21
7,509
%21
% 23
13,317
%23
% 49
13,413
%49
% 22
17,822
%22
% 31
4,431
%31
% 27
5,080
%27
% 23
10,536
%23
% 21
11,042
%21
% 40
9,948
%40

2002 Yılı İzmir İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri