2002 Yılı İstanbul Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 75,69
Toplam Sandık Sayısı :
26826
Milletvekili Sayısı:
70
Toplam Seçmen Sayısı :
7159151
Nüfus:
10018735
Toplam Kullanılan Oy :
5419062
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 71,46
Toplam Geçerli Oy :
5225026
GSYİH Payı:
% 22,11
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
19860
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (USD):
44162002 Yılı İstanbul İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 37
1,943,776
%37
43 - LİSTE
% 24
1,257,330
%24
27 - LİSTE
% 8
429,475
%8
0
% 5
287,953
%5
0
% 5
263,208
%5
0
% 4
238,777
%4
0
% 3
197,795
%3
0
% 3
189,373
%3
0
% 1
103,071
%1
0
% 1
92,293
%1
0
% 1
59,842
%1
0
% 0
41,359
%0
0
% 0
31,552
%0
0
% 0
25,602
%0
0
% 0
21,006
%0
0
% 0
20,735
%0
0
% 0
13,251
%0
0
% 0
5,664
%0
0
% 0
2,964
%0
0


2002 Yılı İstanbul İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 36
3,321
%36
% 29
34,448
%29
% 48
127,029
%48
% 39
95,953
%39
% 42
55,230
%42
% 43
55,923
%43
% 47
55,123
%47
% 42
47,219
%42
% 39
47,105
%39
% 31
55,113
%31
% 19
8,189
%19
% 35
6,691
%35
% 53
94,818
%53
% 39
53,160
%39
% 37
85,409
%37
% 45
160,123
%45
% 43
58,918
%43
% 43
184,135
%43
% 43
78,835
%43
% 36
78,886
%36
% 36
107,565
%36
% 33
64,603
%33
% 44
90,936
%44
% 32
41,903
%32
% 30
4,864
%30
% 24
13,681
%24
% 33
50,815
%33
% 52
40,217
%52
% 37
21,555
%37
% 44
140,135
%44
% 39
112,503
%39
% 41
47,118
%41

2002 Yılı İstanbul İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri