2002 Yılı Isparta Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 85,89
Toplam Sandık Sayısı :
1180
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
261973
Nüfus:
513681
Toplam Kullanılan Oy :
225008
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 51,00
Toplam Geçerli Oy :
216728
GSYİH Payı:
% 0,54
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
744
Değer (000.000 TL):
676971107
Kişi Başına GSYİH (TL):
1322950770
Kişi Başına GSYİH (USD):
21072002 Yılı Isparta İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 41
90,272
%41
4 - LİSTE
% 18
41,056
%18
0
% 13
28,570
%13
1 - LİSTE
% 11
24,950
%11
0
% 4
9,853
%4
0
% 3
7,430
%3
0
% 1
2,816
%1
0
% 1
2,370
%1
0
% 0
1,650
%0
0
% 0
1,643
%0
0
% 0
1,521
%0
0
% 0
919
%0
0
% 0
879
%0
0
% 0
863
%0
0
% 0
742
%0
0
% 0
516
%0
0
% 0
351
%0
0
% 0
260
%0
0
% 0
67
%0
0


2002 Yılı Isparta İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 28
1,156
%28
% 38
1,636
%38
% 33
6,840
%33
% 27
3,022
%27
% 36
1,939
%36
% 27
2,888
%27
% 49
46,483
%49
% 35
6,012
%35
% 35
3,108
%35
% 37
3,315
%37
% 47
1,775
%47
% 44
12,159
%44
% 29
494
%29

2002 Yılı Isparta İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri