2002 Yılı Iğdır Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 73,35
Toplam Sandık Sayısı :
426
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
87307
Nüfus:
168634
Toplam Kullanılan Oy :
64038
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 51,77
Toplam Geçerli Oy :
61806
GSYİH Payı:
% 0,10
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
192
Değer (000.000 TL):
123008551
Kişi Başına GSYİH (TL):
733232503
Kişi Başına GSYİH (USD):
11682002 Yılı Iğdır İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 32
20,199
%32
0
% 14
9,175
%14
1 - LİSTE
% 13
8,204
%13
0
% 9
6,123
%9
0
% 9
6,062
%9
1 - LİSTE
% 8
5,085
%8
0
% 6
4,015
%6
0
% 0
468
%0
0
% 0
375
%0
0
% 0
333
%0
0
% 0
322
%0
0
% 0
318
%0
0
% 0
306
%0
0
% 0
211
%0
0
% 0
171
%0
0
% 0
165
%0
0
% 0
145
%0
0
% 0
67
%0
0
% 0
62
%0
0


2002 Yılı Iğdır İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 25
2,177
%25
% 30
1,935
%30
% 35
13,381
%35
% 34
3,209
%34

2002 Yılı Iğdır İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri