2002 Yılı Hatay Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 78,31
Toplam Sandık Sayısı :
2828
Milletvekili Sayısı:
10
Toplam Seçmen Sayısı :
746949
Nüfus:
1253726
Toplam Kullanılan Oy :
584939
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 59,58
Toplam Geçerli Oy :
556844
GSYİH Payı:
% 1,52
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
2034
Değer (000.000 TL):
1892091738
Kişi Başına GSYİH (TL):
1539510064
Kişi Başına GSYİH (USD):
24522002 Yılı Hatay İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 29
166,403
%29
5 - LİSTE
% 25
143,792
%25
5 - LİSTE
% 10
60,643
%10
0
% 8
47,557
%8
0
% 5
31,944
%5
0
% 5
30,169
%5
0
% 3
20,821
%3
0
% 3
18,767
%3
0
% 1
7,972
%1
0
% 1
7,244
%1
0
% 1
6,758
%1
0
% 0
3,175
%0
0
% 0
2,787
%0
0
% 0
2,690
%0
0
% 0
2,018
%0
0
% 0
1,557
%0
0
% 0
1,019
%0
0
% 0
940
%0
0
% 0
588
%0
0


2002 Yılı Hatay İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 41
11,544
%41
% 39
4,825
%39
% 33
19,700
%33
% 22
3,976
%22
% 53
12,210
%53
% 31
41,034
%31
% 45
19,205
%45
% 27
1,548
%27
% 34
52,301
%34
% 45
11,884
%45
% 52
25,060
%52
% 63
8,303
%63

2002 Yılı Hatay İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri