2002 Yılı Hakkari Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 80,95
Toplam Sandık Sayısı :
402
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
95937
Nüfus:
236581
Toplam Kullanılan Oy :
77662
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 40,55
Toplam Geçerli Oy :
75129
GSYİH Payı:
% 0,13
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
187
Değer (000.000 TL):
164595858
Kişi Başına GSYİH (TL):
704530159
Kişi Başına GSYİH (USD):
11222002 Yılı Hakkari İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 45
33,881
%45
0
% 23
17,439
%23
1 - LİSTE
% 8
6,121
%8
1 - LİSTE
% 6
5,115
%6
1 - LİSTE
% 5
4,109
%5
0
% 3
2,994
%3
0
% 1
1,477
%1
0
% 1
1,134
%1
0
% 1
829
%1
0
% 0
515
%0
0
% 0
372
%0
0
% 0
346
%0
0
% 0
233
%0
0
% 0
161
%0
0
% 0
138
%0
0
% 0
95
%0
0
% 0
66
%0
0
% 0
63
%0
0
% 0
41
%0
0


2002 Yılı Hakkari İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 37
1,080
%37
% 45
12,016
%45
% 28
3,783
%28
% 52
16,918
%52

2002 Yılı Hakkari İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri