2002 Yılı Gümüşhane Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 71,20
Toplam Sandık Sayısı :
586
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
92713
Nüfus:
186953
Toplam Kullanılan Oy :
66009
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 49,59
Toplam Geçerli Oy :
64844
GSYİH Payı:
% 0,14
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
240
Değer (000.000 TL):
174512760
Kişi Başına GSYİH (TL):
936307623
Kişi Başına GSYİH (USD):
14912002 Yılı Gümüşhane İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 42
27,538
%42
2 - LİSTE
% 16
10,759
%16
0
% 13
8,626
%13
0
% 8
5,701
%8
0
% 7
4,569
%7
0
% 4
3,150
%4
0
% 1
950
%1
0
% 1
775
%1
0
% 1
666
%1
0
% 0
621
%0
0
% 0
441
%0
0
% 0
272
%0
0
% 0
217
%0
0
% 0
184
%0
0
% 0
113
%0
0
% 0
100
%0
0
% 0
98
%0
0
% 0
64
%0
0
% 0
0
%0
0


2002 Yılı Gümüşhane İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 57
9,633
%57
% 39
1,360
%39
% 43
3,248
%43
% 38
7,730
%38
% 33
3,075
%33
% 31
2,396
%31

2002 Yılı Gümüşhane İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri