2002 Yılı Giresun Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 77,53
Toplam Sandık Sayısı :
1361
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
291036
Nüfus:
523819
Toplam Kullanılan Oy :
225647
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 55,56
Toplam Geçerli Oy :
217958
GSYİH Payı:
% 0,49
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
765
Değer (000.000 TL):
615940836
Kişi Başına GSYİH (TL):
1176827335
Kişi Başına GSYİH (USD):
18742002 Yılı Giresun İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 45
99,078
%45
4 - LİSTE
% 14
30,724
%14
1 - LİSTE
% 9
21,718
%9
0
% 6
14,970
%6
0
% 6
14,112
%6
0
% 4
9,686
%4
0
% 3
6,877
%3
0
% 1
4,217
%1
0
% 1
3,329
%1
0
% 1
2,815
%1
0
% 1
2,671
%1
0
% 1
2,474
%1
0
% 0
1,414
%0
0
% 0
953
%0
0
% 0
809
%0
0
% 0
700
%0
0
% 0
559
%0
0
% 0
430
%0
0
% 0
422
%0
0


2002 Yılı Giresun İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 67
3,344
%67
% 47
14,276
%47
% 62
2,215
%62
% 43
1,944
%43
% 49
6,992
%49
% 49
1,891
%49
% 51
7,699
%51
% 40
2,955
%40
% 28
4,310
%28
% 49
2,206
%49
% 43
5,926
%43
% 42
23,102
%42
% 40
3,398
%40
% 46
5,031
%46
% 46
7,982
%46
% 57
5,463
%57

2002 Yılı Giresun İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri