2002 Yılı Eskişehir Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 86,59
Toplam Sandık Sayısı :
2013
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
492434
Nüfus:
706009
Toplam Kullanılan Oy :
426417
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 69,75
Toplam Geçerli Oy :
403564
GSYİH Payı:
% 1,20
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1433
Değer (000.000 TL):
1489623508
Kişi Başına GSYİH (TL):
2115951500
Kişi Başına GSYİH (USD):
33692002 Yılı Eskişehir İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 29
119,410
%29
3 - LİSTE
% 22
91,163
%22
3 - LİSTE
% 14
56,673
%14
0
% 11
46,122
%11
0
% 8
35,740
%8
0
% 3
15,053
%3
0
% 1
7,494
%1
0
% 1
5,788
%1
0
% 1
5,000
%1
0
% 1
4,157
%1
0
% 0
3,706
%0
0
% 0
2,384
%0
0
% 0
2,239
%0
0
% 0
2,224
%0
0
% 0
2,138
%0
0
% 0
1,375
%0
0
% 0
1,189
%0
0
% 0
892
%0
0
% 0
817
%0
0


2002 Yılı Eskişehir İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 35
3,327
%35
% 23
1,296
%23
% 28
2,914
%28
% 53
3,183
%53
% 27
515
%27
% 32
1,798
%32
% 24
1,446
%24
% 30
93,296
%30
% 35
1,240
%35
% 27
2,530
%27
% 38
1,713
%38
% 23
3,286
%23
% 29
5,036
%29

2002 Yılı Eskişehir İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri