2002 Yılı Erzurum Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 74,99
Toplam Sandık Sayısı :
2361
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
458895
Nüfus:
937389
Toplam Kullanılan Oy :
344146
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 48,95
Toplam Geçerli Oy :
338286
GSYİH Payı:
% 0,69
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1195
Değer (000.000 TL):
856611768
Kişi Başına GSYİH (TL):
911902224
Kişi Başına GSYİH (USD):
14522002 Yılı Erzurum İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 54
184,870
%54
7 - LİSTE
% 10
36,749
%10
0
% 9
33,291
%9
0
% 6
21,269
%6
0
% 5
19,495
%5
0
% 3
12,158
%3
0
% 2
10,036
%2
0
% 2
7,578
%2
0
% 1
4,294
%1
0
% 0
2,825
%0
0
% 0
1,402
%0
0
% 0
1,216
%0
0
% 0
863
%0
0
% 0
731
%0
0
% 0
560
%0
0
% 0
469
%0
0
% 0
324
%0
0
% 0
156
%0
0
% 0
0
%0
0


2002 Yılı Erzurum İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 62
8,699
%62
% 44
4,416
%44
% 39
4,218
%39
% 56
9,039
%56
% 67
9,710
%67
% 62
7,243
%62
% 63
4,686
%63
% 71
8,066
%71
% 45
3,409
%45
% 62
85,589
%62
% 54
5,105
%54
% 67
12,338
%67
% 49
3,127
%49
% 60
9,583
%60
% 57
1,834
%57
% 34
4,751
%34
% 69
7,131
%69
% 69
9,755
%69
% 67
3,806
%66

2002 Yılı Erzurum İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri