2002 Yılı Erzincan Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 73,27
Toplam Sandık Sayısı :
998
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
151192
Nüfus:
316841
Toplam Kullanılan Oy :
110772
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 47,72
Toplam Geçerli Oy :
109431
GSYİH Payı:
% 0,24
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
407
Değer (000.000 TL):
303041403
Kişi Başına GSYİH (TL):
960925798
Kişi Başına GSYİH (USD):
15302002 Yılı Erzincan İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 40
44,377
%40
2 - LİSTE
% 27
30,358
%27
1 - LİSTE
% 10
11,075
%10
0
% 7
7,937
%7
0
% 3
4,025
%3
0
% 2
2,544
%2
0
% 2
2,505
%2
0
% 1
1,764
%1
0
% 1
1,131
%1
0
% 1
1,093
%0
0
% 0
545
%0
0
% 0
535
%0
0
% 0
483
%0
0
% 0
402
%0
0
% 0
270
%0
0
% 0
149
%0
0
% 0
132
%0
0
% 0
106
%0
0
% 0
0
%0
0


2002 Yılı Erzincan İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 35
2,230
%35
% 50
1,875
%50
% 42
2,057
%42
% 46
1,443
%46
% 41
26,822
%41
% 36
521
%36
% 45
2,809
%45
% 34
3,524
%34
% 41
3,392
%41

2002 Yılı Erzincan İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri