2002 Yılı Elazığ Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 73,38
Toplam Sandık Sayısı :
1599
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
346330
Nüfus:
569616
Toplam Kullanılan Oy :
254130
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 60,80
Toplam Geçerli Oy :
244056
GSYİH Payı:
% 0,65
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
719
Değer (000.000 TL):
807198035
Kişi Başına GSYİH (TL):
1414945371
Kişi Başına GSYİH (USD):
22532002 Yılı Elazığ İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 41
102,474
%41
4 - LİSTE
% 20
50,115
%20
1 - LİSTE
% 8
21,613
%8
0
% 7
17,387
%7
0
% 6
16,165
%6
0
% 5
14,449
%5
0
% 2
5,760
%2
0
% 1
4,387
%1
0
% 1
3,931
%1
0
% 0
2,215
%0
0
% 0
1,739
%0
0
% 0
922
%0
0
% 0
729
%0
0
% 0
638
%0
0
% 0
486
%0
0
% 0
414
%0
0
% 0
246
%0
0
% 0
194
%0
0
% 0
192
%0
0


2002 Yılı Elazığ İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 28
578
%28
% 39
1,762
%39
% 58
3,449
%58
% 70
8,191
%70
% 34
4,704
%34
% 46
2,539
%46
% 49
8,262
%49
% 33
3,208
%33
% 41
64,023
%41
% 45
5,085
%45
% 44
3,183
%44

2002 Yılı Elazığ İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri