2002 Yılı Edirne Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 83,56
Toplam Sandık Sayısı :
1111
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
286516
Nüfus:
402606
Toplam Kullanılan Oy :
239419
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 71,17
Toplam Geçerli Oy :
232052
GSYİH Payı:
% 0,73
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
842
Değer (000.000 TL):
914217771
Kişi Başına GSYİH (TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (USD):
36132002 Yılı Edirne İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 28
66,877
%28
3 - LİSTE
% 18
43,109
%18
0
% 16
38,250
%16
0
% 9
21,889
%9
0
% 8
20,257
%8
1 - LİSTE
% 4
9,829
%4
0
% 3
9,261
%3
0
% 1
4,569
%1
0
% 1
4,391
%1
0
% 1
4,308
%1
0
% 0
2,041
%0
0
% 0
1,682
%0
0
% 0
1,530
%0
0
% 0
1,269
%0
0
% 0
818
%0
0
% 0
681
%0
0
% 0
607
%0
0
% 0
566
%0
0
% 0
118
%0
0


2002 Yılı Edirne İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 36
2,727
%36
% 25
4,158
%25
% 25
5,061
%25
% 33
14,231
%33
% 28
1,814
%28
% 24
3,132
%24
% 29
22,608
%29
% 26
1,484
%26
% 29
13,290
%29

2002 Yılı Edirne İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri