2002 Yılı Düzce Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 85,70
Toplam Sandık Sayısı :
855
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
193454
Nüfus:
314266
Toplam Kullanılan Oy :
165792
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 61,56
Toplam Geçerli Oy :
162409
GSYİH Payı:
% 0,26
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
574
Değer (000.000 TL):
322021797
Kişi Başına GSYİH (TL):
1029037332
Kişi Başına GSYİH (USD):
16392002 Yılı Düzce İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 52
85,194
%52
3 - LİSTE
% 12
19,618
%12
0
% 8
13,933
%8
0
% 7
12,091
%7
0
% 5
8,626
%5
0
% 3
6,392
%3
0
% 3
5,608
%3
0
% 1
2,624
%1
0
% 0
1,493
%0
0
% 0
1,270
%0
0
% 0
1,227
%0
0
% 0
1,084
%0
0
% 0
911
%0
0
% 0
802
%0
0
% 0
620
%0
0
% 0
369
%0
0
% 0
315
%0
0
% 0
232
%0
0
% 0
0
%0
0


2002 Yılı Düzce İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 48
10,668
%48
% 57
5,164
%57
% 53
3,755
%53
% 51
5,862
%51
% 51
4,092
%51
% 60
6,166
%60
% 53
44,127
%53
% 44
5,064
%44

2002 Yılı Düzce İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri