2002 Yılı Diyarbakır Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 71,14
Toplam Sandık Sayısı :
2583
Milletvekili Sayısı:
10
Toplam Seçmen Sayısı :
615103
Nüfus:
1362708
Toplam Kullanılan Oy :
437595
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 45,14
Toplam Geçerli Oy :
421680
GSYİH Payı:
% 1,16
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1250
Değer (000.000 TL):
1438926876
Kişi Başına GSYİH (TL):
1061904172
Kişi Başına GSYİH (USD):
16912002 Yılı Diyarbakır İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 56
236,689
%56
0
% 15
67,298
%15
8 - LİSTE
% 7
30,330
%7
0
% 5
24,963
%5
2 - LİSTE
% 4
17,056
%4
0
% 2
9,691
%2
0
% 1
7,323
%1
0
% 1
6,415
%1
0
% 1
5,711
%1
0
% 1
4,829
%1
0
% 0
2,784
%0
0
% 0
1,903
%0
0
% 0
1,865
%0
0
% 0
1,215
%0
0
% 0
1,017
%0
0
% 0
791
%0
0
% 0
696
%0
0
% 0
614
%0
0
% 0
490
%0
0


2002 Yılı Diyarbakır İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 59
20,186
%59
% 24
3,461
%24
% 41
7,262
%41
% 35
1,918
%35
% 39
5,037
%39
% 28
2,319
%28
% 43
14,432
%43
% 44
3,822
%44
% 68
3,968
%68
% 64
3,610
%64
% 38
3,819
%38
% 73
5,070
%73
% 60
139,912
%60
% 77
22,887
%77

2002 Yılı Diyarbakır İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri