2002 Yılı Çorum Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 83,84
Toplam Sandık Sayısı :
1913
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
385225
Nüfus:
597065
Toplam Kullanılan Oy :
322959
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,52
Toplam Geçerli Oy :
317044
GSYİH Payı:
% 0,69
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1158
Değer (000.000 TL):
854549711
Kişi Başına GSYİH (TL):
1429452727
Kişi Başına GSYİH (USD):
22762002 Yılı Çorum İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 48
153,533
%48
4 - LİSTE
% 22
70,243
%22
1 - LİSTE
% 8
27,524
%8
0
% 7
24,917
%7
0
% 3
9,514
%3
0
% 2
7,490
%2
0
% 1
6,128
%1
0
% 1
5,054
%1
0
% 1
3,351
%1
0
% 0
2,024
%0
0
% 0
1,447
%0
0
% 0
1,098
%0
0
% 0
1,054
%0
0
% 0
1,037
%0
0
% 0
770
%0
0
% 0
755
%0
0
% 0
701
%0
0
% 0
404
%0
0
% 0
0
%0
0


2002 Yılı Çorum İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 48
11,595
%48
% 54
8,590
%54
% 55
2,285
%55
% 37
2,384
%37
% 59
15,900
%59
% 41
4,892
%41
% 39
2,007
%39
% 37
5,752
%37
% 47
60,351
%47
% 53
2,789
%53
% 34
2,190
%34
% 48
13,031
%48
% 49
18,121
%49
% 52
3,148
%52

2002 Yılı Çorum İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri