2002 Yılı Çankırı Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 76,63
Toplam Sandık Sayısı :
815
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
141298
Nüfus:
270355
Toplam Kullanılan Oy :
108277
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 52,26
Toplam Geçerli Oy :
105869
GSYİH Payı:
% 0,22
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
368
Değer (000.000 TL):
270912672
Kişi Başına GSYİH (TL):
1007200165
Kişi Başına GSYİH (USD):
16042002 Yılı Çankırı İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 49
52,858
%49
3 - LİSTE
% 15
15,993
%15
0
% 14
14,950
%14
0
% 6
6,737
%6
0
% 3
3,318
%3
0
% 2
2,994
%2
0
% 2
2,252
%2
0
% 1
1,900
%1
0
% 1
1,665
%1
0
% 0
671
%0
0
% 0
638
%0
0
% 0
438
%0
0
% 0
348
%0
0
% 0
337
%0
0
% 0
220
%0
0
% 0
214
%0
0
% 0
174
%0
0
% 0
173
%0
0
% 0
0
%0
0


2002 Yılı Çankırı İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 52
1,155
%52
% 57
1,046
%57
% 41
3,713
%41
% 42
2,026
%42
% 56
5,227
%56
% 42
2,411
%42
% 52
1,386
%52
% 50
2,741
%50
% 48
20,004
%48
% 55
4,489
%55
% 42
2,803
%42
% 64
5,673
%64

2002 Yılı Çankırı İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri