2002 Yılı Çanakkale Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 85,92
Toplam Sandık Sayısı :
1465
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
333354
Nüfus:
464975
Toplam Kullanılan Oy :
286420
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 71,69
Toplam Geçerli Oy :
276144
GSYİH Payı:
% 0,81
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1004
Değer (000.000 TL):
1009738204
Kişi Başına GSYİH (TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (USD):
34652002 Yılı Çanakkale İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 25
71,358
%25
2 - LİSTE
% 22
63,191
%22
2 - LİSTE
% 16
46,738
%16
0
% 9
27,304
%9
0
% 8
24,707
%8
0
% 7
20,665
%7
0
% 1
4,084
%1
0
% 1
3,279
%1
0
% 1
3,059
%1
0
% 1
2,800
%1
0
% 0
1,814
%0
0
% 0
1,592
%0
0
% 0
1,437
%0
0
% 0
862
%0
0
% 0
856
%0
0
% 0
834
%0
0
% 0
813
%0
0
% 0
451
%0
0
% 0
300
%0
0


2002 Yılı Çanakkale İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 24
4,647
%24
% 26
5,621
%26
% 38
18,549
%38
% 34
429
%34
% 32
10,907
%32
% 26
1,556
%26
% 26
5,500
%26
% 31
7,100
%31
% 21
680
%21
% 29
4,913
%29
% 30
16,932
%30
% 38
10,255
%38

2002 Yılı Çanakkale İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri