2002 Yılı Bursa Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 79,77
Toplam Sandık Sayısı :
5298
Milletvekili Sayısı:
16
Toplam Seçmen Sayısı :
1487412
Nüfus:
2125140
Toplam Kullanılan Oy :
1186482
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 69,99
Toplam Geçerli Oy :
1136144
GSYİH Payı:
% 3,68
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
4087
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (USD):
34912002 Yılı Bursa İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 41
469,280
%41
12 - LİSTE
% 15
173,299
%15
4 - LİSTE
% 11
130,414
%11
0
% 8
98,740
%8
0
% 6
73,717
%6
0
% 4
55,334
%4
0
% 2
33,273
%2
0
% 2
23,869
%2
0
% 1
16,251
%1
0
% 1
15,061
%1
0
% 1
14,093
%1
0
% 0
7,122
%0
0
% 0
6,819
%0
0
% 0
5,711
%0
0
% 0
4,436
%0
0
% 0
3,213
%0
0
% 0
2,331
%0
0
% 0
1,733
%0
0
% 0
1,448
%0
0


2002 Yılı Bursa İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 52
4,853
%52
% 32
16,015
%32
% 47
7,780
%47
% 43
2,806
%43
% 50
47,654
%50
% 37
10,429
%37
% 31
14,320
%31
% 39
4,465
%39
% 39
10,231
%39
% 27
8,659
%27
% 32
19,635
%32
% 31
28,032
%31
% 47
8,219
%47
% 35
13,167
%35
% 42
143,376
%42
% 38
12,421
%38
% 48
115,589
%48

2002 Yılı Bursa İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri