2002 Yılı Burdur Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 89,12
Toplam Sandık Sayısı :
785
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
173849
Nüfus:
256803
Toplam Kullanılan Oy :
154934
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 67,70
Toplam Geçerli Oy :
149596
GSYİH Payı:
% 0,35
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
532
Değer (000.000 TL):
440074357
Kişi Başına GSYİH (TL):
1713211523
Kişi Başına GSYİH (USD):
27282002 Yılı Burdur İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 27
40,773
%27
2 - LİSTE
% 20
30,005
%20
0
% 19
29,359
%19
1 - LİSTE
% 12
18,998
%12
0
% 6
9,218
%6
0
% 5
7,916
%5
0
% 2
2,998
%2
0
% 1
1,962
%1
0
% 1
1,723
%1
0
% 0
1,351
%0
0
% 0
1,260
%0
0
% 0
1,206
%0
0
% 0
641
%0
0
% 0
599
%0
0
% 0
599
%0
0
% 0
395
%0
0
% 0
307
%0
0
% 0
255
%0
0
% 0
31
%0
0


2002 Yılı Burdur İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 35
2,398
%35
% 53
2,338
%53
% 33
10,889
%33
% 26
2,179
%26
% 35
1,592
%35
% 37
4,501
%37
% 31
1,657
%31
% 31
961
%31
% 27
14,557
%27
% 26
1,916
%26
% 29
3,817
%29

2002 Yılı Burdur İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri