2002 Yılı Bolu Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 86,38
Toplam Sandık Sayısı :
948
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
183308
Nüfus:
270654
Toplam Kullanılan Oy :
158341
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 67,73
Toplam Geçerli Oy :
155154
GSYİH Payı:
% 0,78
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
569
Değer (000.000 TL):
966017056
Kişi Başına GSYİH (TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (USD):
56872002 Yılı Bolu İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 43
66,842
%43
3 - LİSTE
% 12
18,637
%12
0
% 11
18,099
%11
0
% 8
13,254
%8
0
% 7
11,902
%7
0
% 6
10,845
%6
0
% 2
4,094
%2
0
% 1
2,190
%1
0
% 1
2,165
%1
0
% 0
1,514
%0
0
% 0
1,347
%0
0
% 0
1,177
%0
0
% 0
803
%0
0
% 0
695
%0
0
% 0
493
%0
0
% 0
422
%0
0
% 0
402
%0
0
% 0
273
%0
0
% 0
0
%0
0


2002 Yılı Bolu İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 56
3,304
%56
% 68
14,599
%68
% 53
5,952
%53
% 28
849
%28
% 31
2,805
%31
% 37
29,472
%37
% 34
5,477
%34
% 26
1,411
%26
% 53
2,935
%53

2002 Yılı Bolu İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri