2002 Yılı Bilecik Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 89,77
Toplam Sandık Sayısı :
630
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
126190
Nüfus:
194326
Toplam Kullanılan Oy :
113283
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,94
Toplam Geçerli Oy :
110321
GSYİH Payı:
% 0,34
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
387
Değer (000.000 TL):
428370472
Kişi Başına GSYİH (TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (USD):
35212002 Yılı Bilecik İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 24
27,453
%24
1 - LİSTE
% 21
24,055
%21
0
% 18
20,279
%18
1 - LİSTE
% 9
11,009
%9
0
% 9
10,629
%9
0
% 6
6,623
%6
0
% 3
4,001
%3
0
% 1
1,302
%1
0
% 1
1,163
%1
0
% 0
841
%0
0
% 0
590
%0
0
% 0
581
%0
0
% 0
578
%0
0
% 0
392
%0
0
% 0
246
%0
0
% 0
225
%0
0
% 0
214
%0
0
% 0
140
%0
0
% 0
0
%0
0


2002 Yılı Bilecik İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 24
7,908
%24
% 28
2,553
%28
% 27
901
%27
% 23
6,659
%23
% 39
5,014
%39
% 32
2,866
%32
% 20
2,380
%20
% 27
915
%27

2002 Yılı Bilecik İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri