2002 Yılı Batman Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 75,85
Toplam Sandık Sayısı :
952
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
201528
Nüfus:
456734
Toplam Kullanılan Oy :
152854
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 44,12
Toplam Geçerli Oy :
148665
GSYİH Payı:
% 0,35
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
470
Değer (000.000 TL):
433631586
Kişi Başına GSYİH (TL):
978485683
Kişi Başına GSYİH (USD):
15582002 Yılı Batman İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 47
70,027
%47
0
% 20
30,654
%20
3 - LİSTE
% 9
14,255
%9
0
% 7
11,158
%7
0
% 6
10,229
%6
1 - LİSTE
% 3
5,033
%3
0
% 1
2,942
%1
0
% 0
1,169
%0
0
% 0
766
%0
0
% 0
466
%0
0
% 0
446
%0
0
% 0
401
%0
0
% 0
392
%0
0
% 0
231
%0
0
% 0
184
%0
0
% 0
112
%0
0
% 0
101
%0
0
% 0
99
%0
0
% 0
0
%0
0


2002 Yılı Batman İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 36
4,043
%36
% 21
1,925
%21
% 31
814
%31
% 45
11,758
%45
% 54
49,892
%54
% 30
2,615
%30

2002 Yılı Batman İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri