2002 Yılı Bartın Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 81,57
Toplam Sandık Sayısı :
615
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
133008
Nüfus:
184178
Toplam Kullanılan Oy :
108495
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 72,22
Toplam Geçerli Oy :
103779
GSYİH Payı:
% 0,13
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
391
Değer (000.000 TL):
157449448
Kişi Başına GSYİH (TL):
850719418
Kişi Başına GSYİH (USD):
13552002 Yılı Bartın İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 28
29,670
%28
2 - LİSTE
% 14
14,740
%14
0
% 13
14,268
%13
0
% 13
13,697
%13
0
% 8
8,721
%8
0
% 6
6,313
%6
0
% 5
5,687
%5
0
% 2
2,314
%2
0
% 1
1,550
%1
0
% 1
1,308
%1
0
% 1
1,301
%1
0
% 0
991
%0
0
% 0
800
%0
0
% 0
631
%0
0
% 0
538
%0
0
% 0
533
%0
0
% 0
423
%0
0
% 0
294
%0
0
% 0
0
%0
0


2002 Yılı Bartın İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 20
1,812
%20
% 33
1,580
%33
% 29
21,561
%29
% 33
5,616
%33

2002 Yılı Bartın İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri