2002 Yılı Balıkesir Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 84,27
Toplam Sandık Sayısı :
3216
Milletvekili Sayısı:
8
Toplam Seçmen Sayısı :
786457
Nüfus:
1076347
Toplam Kullanılan Oy :
662751
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 73,07
Toplam Geçerli Oy :
635974
GSYİH Payı:
% 1,53
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
2275
Değer (000.000 TL):
1899897156
Kişi Başına GSYİH (TL):
1770386315
Kişi Başına GSYİH (USD):
28192002 Yılı Balıkesir İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 33
213,569
%33
5 - LİSTE
% 19
125,095
%19
3 - LİSTE
% 14
94,728
%14
0
% 8
56,729
%8
0
% 7
50,500
%7
0
% 5
32,766
%5
0
% 1
11,179
%1
0
% 1
10,224
%1
0
% 1
9,273
%1
0
% 1
7,325
%1
0
% 1
6,835
%1
0
% 0
4,421
%0
0
% 0
3,224
%0
0
% 0
2,329
%0
0
% 0
2,304
%0
0
% 0
2,125
%0
0
% 0
1,881
%0
0
% 0
1,242
%0
0
% 0
225
%0
0


2002 Yılı Balıkesir İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 28
8,344
%28
% 22
2,683
%22
% 31
22,272
%31
% 37
12,180
%37
% 28
6,819
%28
% 57
17,023
%57
% 29
14,162
%29
% 28
4,998
%28
% 26
1,846
%26
% 39
17,582
%39
% 39
6,427
%39
% 42
10,996
%42
% 39
7,384
%39
% 23
3,844
%23
% 23
1,091
%23
% 39
65,803
%39
% 42
5,408
%42
% 30
9,499
%30
% 33
8,847
%33

2002 Yılı Balıkesir İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri