2002 Yılı Aydın Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 85,22
Toplam Sandık Sayısı :
2486
Milletvekili Sayısı:
8
Toplam Seçmen Sayısı :
614847
Nüfus:
950757
Toplam Kullanılan Oy :
523997
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,67
Toplam Geçerli Oy :
491148
GSYİH Payı:
% 1,40
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1685
Değer (000.000 TL):
1747086697
Kişi Başına GSYİH (TL):
1841403378
Kişi Başına GSYİH (USD):
29322002 Yılı Aydın İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 20
101,830
%20
4 - LİSTE
% 19
97,232
%19
0
% 18
89,713
%18
4 - LİSTE
% 11
58,815
%11
0
% 9
47,789
%9
0
% 5
27,866
%5
0
% 5
24,603
%5
0
% 1
9,169
%1
0
% 1
6,988
%1
0
% 1
5,615
%1
0
% 0
4,192
%0
0
% 0
3,922
%0
0
% 0
3,586
%0
0
% 0
3,184
%0
0
% 0
1,627
%0
0
% 0
1,457
%0
0
% 0
1,457
%0
0
% 0
1,150
%0
0
% 0
953
%0
0


2002 Yılı Aydın İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 24
5,429
%24
% 24
1,746
%24
% 34
11,868
%34
% 27
4,040
%27
% 27
6,509
%27
% 22
4,849
%22
% 24
3,216
%24
% 30
2,596
%30
% 32
5,813
%32
% 38
5,682
%38
% 34
10,064
%34
% 25
4,556
%25
% 19
21,850
%19
% 22
16,722
%22
% 24
14,105
%24
% 21
2,728
%21
% 31
2,859
%31

2002 Yılı Aydın İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri