2002 Yılı Artvin Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 78,74
Toplam Sandık Sayısı :
720
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
133862
Nüfus:
191934
Toplam Kullanılan Oy :
105409
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 69,74
Toplam Geçerli Oy :
103311
GSYİH Payı:
% 0,27
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
381
Değer (000.000 TL):
340837874
Kişi Başına GSYİH (TL):
1767730440
Kişi Başına GSYİH (USD):
28152002 Yılı Artvin İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 25
26,243
%25
1 - LİSTE
% 23
23,979
%23
1 - LİSTE
% 20
21,493
%20
0
% 10
10,582
%10
0
% 9
9,647
%9
0
% 1
1,599
%1
0
% 1
1,512
%1
0
% 1
1,363
%1
0
% 1
1,318
%1
0
% 0
953
%0
0
% 0
895
%0
0
% 0
818
%0
0
% 0
799
%0
0
% 0
717
%0
0
% 0
493
%0
0
% 0
414
%0
0
% 0
253
%0
0
% 0
233
%0
0
% 0
0
%0
0


2002 Yılı Artvin İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 35
3,106
%35
% 39
4,190
%39
% 32
4,715
%32
% 33
5,543
%33
% 26
4,838
%26
% 28
1,232
%28
% 34
4,953
%34
% 40
6,405
%40

2002 Yılı Artvin İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri