2002 Yılı Antalya Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 76,95
Toplam Sandık Sayısı :
3912
Milletvekili Sayısı:
13
Toplam Seçmen Sayısı :
1019624
Nüfus:
1719751
Toplam Kullanılan Oy :
784645
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 59,29
Toplam Geçerli Oy :
754864
GSYİH Payı:
% 2,50
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
2854
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
1828026184
Kişi Başına GSYİH (USD):
29112002 Yılı Antalya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 30
233,463
%30
8 - LİSTE
% 21
159,733
%21
5 - LİSTE
% 14
110,696
%14
0
% 10
78,264
%10
0
% 9
67,970
%9
0
% 5
41,523
%5
0
% 2
20,971
%2
0
% 1
7,686
%1
0
% 0
6,631
%0
0
% 0
5,781
%0
0
% 0
5,426
%0
0
% 0
4,310
%0
0
% 0
3,434
%0
0
% 0
2,184
%0
0
% 0
2,051
%0
0
% 0
1,719
%0
0
% 0
1,325
%0
0
% 0
1,240
%0
0
% 0
457
%0
0


2002 Yılı Antalya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 34
3,199
%34
% 23
20,289
%23
% 31
7,490
%31
% 32
7,230
%32
% 37
9,604
%37
% 21
1,435
%21
% 46
1,011
%46
% 27
3,363
%27
% 30
8,472
%30
% 33
5,263
%33
% 31
9,910
%31
% 29
8,849
%29
% 36
25,888
%36
% 33
113,428
%33
% 35
18,285
%35

2002 Yılı Antalya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri