2002 Yılı Ankara Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 82,33
Toplam Sandık Sayısı :
10050
Milletvekili Sayısı:
29
Toplam Seçmen Sayısı :
2698870
Nüfus:
4007860
Toplam Kullanılan Oy :
2221851
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 67,34
Toplam Geçerli Oy :
2152251
GSYİH Payı:
% 8,33
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
8067
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (USD):
41482002 Yılı Ankara İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 38
820,260
%38
17 - LİSTE
% 28
603,385
%28
12 - LİSTE
% 8
184,826
%8
0
% 6
146,163
%6
0
% 5
116,611
%5
0
% 2
63,293
%2
0
% 2
52,709
%2
0
% 1
25,322
%1
0
% 1
24,021
%1
0
% 1
23,700
%1
0
% 0
20,225
%0
0
% 0
15,629
%0
0
% 0
13,722
%0
0
% 0
13,342
%0
0
% 0
9,810
%0
0
% 0
9,625
%0
0
% 0
6,197
%0
0
% 0
2,468
%0
0
% 0
943
%0
0


2002 Yılı Ankara İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 61
6,062
%61
% 49
101,888
%49
% 39
4,013
%39
% 36
6,051
%36
% 41
10,821
%41
% 52
3,882
%52
% 46
206,428
%46
% 64
24,910
%64
% 30
7,196
%30
% 35
30,712
%35
% 30
666
%30
% 37
11,750
%37
% 43
3,451
%43
% 34
9,007
%34
% 47
4,803
%47
% 53
8,460
%53
% 45
168,244
%45
% 49
9,202
%49
% 42
100,059
%42
% 24
5,570
%24
% 36
20,732
%36
% 53
78,743
%53
% 36
7,111
%36
% 33
106,416
%33

2002 Yılı Ankara İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri