2002 Yılı Amasya Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 78,54
Toplam Sandık Sayısı :
1101
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
246259
Nüfus:
365231
Toplam Kullanılan Oy :
193411
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 67,43
Toplam Geçerli Oy :
189521
GSYİH Payı:
% 0,38
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
703
Değer (000.000 TL):
470003417
Kişi Başına GSYİH (TL):
1286947211
Kişi Başına GSYİH (USD):
20492002 Yılı Amasya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 39
75,080
%39
2 - LİSTE
% 23
43,864
%23
1 - LİSTE
% 10
20,383
%10
0
% 10
19,100
%10
0
% 5
9,501
%5
0
% 2
5,362
%2
0
% 1
3,328
%1
0
% 1
3,202
%1
0
% 1
2,840
%1
0
% 1
2,476
%1
0
% 0
811
%0
0
% 0
805
%0
0
% 0
735
%0
0
% 0
547
%0
0
% 0
511
%0
0
% 0
471
%0
0
% 0
322
%0
0
% 0
183
%0
0
% 0
0
%0
0


2002 Yılı Amasya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 38
3,356
%38
% 40
7,597
%40
% 44
1,577
%44
% 41
29,404
%41
% 34
13,300
%34
% 52
13,779
%52
% 34
7,699
%34

2002 Yılı Amasya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri