2002 Yılı Aksaray Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 74,58
Toplam Sandık Sayısı :
954
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
214655
Nüfus:
396084
Toplam Kullanılan Oy :
160086
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 54,19
Toplam Geçerli Oy :
155505
GSYİH Payı:
% 0,29
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
566
Değer (000.000 TL):
356477025
Kişi Başına GSYİH (TL):
896148264
Kişi Başına GSYİH (USD):
14272002 Yılı Aksaray İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 48
74,784
%48
4 - LİSTE
% 11
17,784
%11
0
% 11
17,527
%11
0
% 9
15,195
%9
0
% 6
9,357
%6
0
% 4
6,364
%4
0
% 1
2,989
%1
0
% 1
2,582
%1
0
% 1
1,751
%1
0
% 0
1,527
%0
0
% 0
1,372
%0
0
% 0
1,367
%0
0
% 0
860
%0
0
% 0
742
%0
0
% 0
548
%0
0
% 0
266
%0
0
% 0
237
%0
0
% 0
189
%0
0
% 0
64
%0
0


2002 Yılı Aksaray İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 54
3,288
%54
% 47
6,424
%47
% 38
3,587
%38
% 34
2,241
%34
% 50
48,976
%50
% 48
9,197
%48
% 31
932
%31

2002 Yılı Aksaray İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri