2002 Yılı Ağrı Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 73,13
Toplam Sandık Sayısı :
1168
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
210094
Nüfus:
528744
Toplam Kullanılan Oy :
153636
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 39,73
Toplam Geçerli Oy :
148151
GSYİH Payı:
% 0,22
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
480
Değer (000.000 TL):
272088039
Kişi Başına GSYİH (TL):
517631913
Kişi Başına GSYİH (USD):
8242002 Yılı Ağrı İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 35
51,947
%35
0
% 17
26,219
%17
3 - LİSTE
% 9
14,230
%9
2 - LİSTE
% 7
11,550
%7
0
% 7
10,690
%7
0
% 5
7,835
%5
0
% 5
7,575
%5
0
% 4
7,322
%4
0
% 1
2,277
%1
0
% 1
2,177
%1
0
% 1
2,124
%1
0
% 0
1,132
%0
0
% 0
1,037
%0
0
% 0
592
%0
0
% 0
436
%0
0
% 0
330
%0
0
% 0
298
%0
0
% 0
227
%0
0
% 0
153
%0
0


2002 Yılı Ağrı İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 30
3,746
%30
% 64
19,251
%64
% 27
3,462
%27
% 29
2,210
%29
% 29
11,078
%29
% 22
6,292
%22
% 35
2,635
%35
% 32
3,870
%32

2002 Yılı Ağrı İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri