2002 Yılı Afyon Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 86,32
Toplam Sandık Sayısı :
1983
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
423350
Nüfus:
812416
Toplam Kullanılan Oy :
365440
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 52,11
Toplam Geçerli Oy :
350698
GSYİH Payı:
% 0,71
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1252
Değer (000.000 TL):
878484786
Kişi Başına GSYİH (TL):
1084363036
Kişi Başına GSYİH (USD):
17272002 Yılı Afyon İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 42
149,518
%42
6 - LİSTE
% 14
49,177
%14
0
% 13
48,075
%13
0
% 12
43,488
%12
1 - LİSTE
% 5
18,947
%5
0
% 5
17,888
%5
0
% 1
4,544
%1
0
% 1
3,793
%1
0
% 0
3,134
%0
0
% 0
3,105
%0
0
% 0
1,744
%0
0
% 0
1,724
%0
0
% 0
1,517
%0
0
% 0
1,197
%0
0
% 0
1,150
%0
0
% 0
620
%0
0
% 0
540
%0
0
% 0
409
%0
0
% 0
128
%0
0


2002 Yılı Afyon İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 23
1,589
%23
% 36
1,651
%36
% 45
10,742
%45
% 44
8,674
%44
% 47
2,751
%47
% 26
1,830
%26
% 24
6,874
%24
% 23
5,245
%23
% 27
1,273
%27
% 39
2,484
%39
% 51
8,668
%51
% 65
7,345
%65
% 26
595
%26
% 57
56,413
%57
% 35
11,424
%35
% 44
11,050
%44
% 37
8,803
%37
% 34
3,994
%34

2002 Yılı Afyon İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri