2002 Yılı Adıyaman Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 73,10
Toplam Sandık Sayısı :
1359
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
300172
Nüfus:
623811
Toplam Kullanılan Oy :
219431
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 48,12
Toplam Geçerli Oy :
214473
GSYİH Payı:
% 0,39
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
773
Değer (000.000 TL):
486660930
Kişi Başına GSYİH (TL):
784974966
Kişi Başına GSYİH (USD):
12502002 Yılı Adıyaman İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 41
88,831
%41
4 - LİSTE
% 13
28,710
%13
1 - LİSTE
% 11
25,666
%11
0
% 9
20,935
%9
0
% 5
11,766
%5
0
% 5
11,494
%5
0
% 4
10,238
%4
0
% 2
4,518
%2
0
% 1
3,850
%1
0
% 1
3,120
%1
0
% 0
1,632
%0
0
% 0
697
%0
0
% 0
660
%0
0
% 0
604
%0
0
% 0
583
%0
0
% 0
544
%0
0
% 0
334
%0
0
% 0
249
%0
0
% 0
42
%0
0


2002 Yılı Adıyaman İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 34
11,773
%34
% 43
3,297
%43
% 37
2,890
%37
% 29
6,515
%29
% 48
17,125
%48
% 43
39,144
%43
% 55
2,380
%55
% 50
3,622
%50
% 32
1,777
%32

2002 Yılı Adıyaman İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri