2002 Yılı Adana Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 74,30
Toplam Sandık Sayısı :
4631
Milletvekili Sayısı:
14
Toplam Seçmen Sayısı :
1194078
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
887142
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
856469
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32862002 Yılı Adana İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 26
229,729
%26
8 - LİSTE
% 21
182,436
%21
6 - LİSTE
% 11
98,440
%11
0
% 11
97,700
%11
0
% 9
79,397
%9
0
% 8
75,464
%8
0
% 3
31,130
%3
0
% 1
14,178
%1
0
% 1
11,954
%1
0
% 1
9,025
%1
0
% 0
6,369
%0
0
% 0
4,866
%0
0
% 0
3,962
%0
0
% 0
3,765
%0
0
% 0
2,095
%0
0
% 0
1,759
%0
0
% 0
1,598
%0
0
% 0
1,487
%0
0
% 0
1,115
%0
0


2002 Yılı Adana İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 26
2,903
%26
% 18
13,680
%18
% 37
4,173
%37
% 34
5,818
%34
% 43
7,845
%43
% 24
3,791
%24
% 33
20,509
%33
% 42
5,036
%42
% 43
3,874
%43
% 26
104,098
%26
% 26
2,811
%26
% 26
3,304
%26
% 32
65,598
%32

2002 Yılı Adana İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri