1999 Yılı Zonguldak Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 88,95
Toplam Sandık Sayısı :
2289
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
410444
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
365089
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
344947
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
771
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Zonguldak İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 39
135,559
%39
3 - LİSTE
% 14
50,716
%14
1 - LİSTE
% 11
40,541
%11
1 - LİSTE
% 10
35,181
%10
1 - LİSTE
% 9
33,307
%9
0
% 7
26,007
%7
0
% 1
4,306
%1
0
% 1
4,101
%1
0
% 0
3,008
%0
0
% 0
2,749
%0
0
% 0
1,618
%0
0
% 0
1,127
%0
0
% 0
968
%0
0
% 0
849
%0
0
% 0
743
%0
0
% 0
711
%0
0
% 0
676
%0
0
% 0
76
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Zonguldak İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 37
9,121
%37
% 42
26,022
%43
% 36
14,306
%36
% 37
32,180
%37
% 47
7,256
%47
% 39
46,595
%39

1999 Yılı Zonguldak İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri