1999 Yılı Yozgat Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 89,98
Toplam Sandık Sayısı :
1784
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
310582
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
279474
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
269813
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
587
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Yozgat İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 38
104,977
%39
3 - LİSTE
% 21
56,903
%21
2 - LİSTE
% 10
29,175
%10
1 - LİSTE
% 8
23,901
%8
0
% 8
22,220
%8
0
% 5
16,096
%5
0
% 2
7,080
%2
0
% 0
2,566
%0
0
% 0
1,997
%0
0
% 0
1,298
%0
0
% 0
720
%0
0
% 0
613
%0
0
% 0
394
%0
0
% 0
389
%0
0
% 0
379
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Yozgat İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 36
9,124
%37
% 36
3,612
%36
% 29
6,771
%29
% 31
1,612
%31
% 33
3,418
%33
% 32
6,151
%32
% 43
3,980
%43
% 44
22,137
%45
% 39
2,923
%39
% 42
9,331
%43
% 39
9,778
%39
% 40
17,337
%40
% 33
1,649
%33
% 44
10,856
%44

1999 Yılı Yozgat İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri