1999 Yılı Yalova Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 84,93
Toplam Sandık Sayısı :
632
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
113996
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
96817
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
92799
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
196
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Yalova İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 24
22,526
%24
1 - LİSTE
% 23
22,025
%23
1 - LİSTE
% 14
13,487
%14
0
% 13
12,611
%13
0
% 11
10,343
%11
0
% 5
5,249
%5
0
% 3
3,002
%3
0
% 1
1,010
%1
0
% 0
696
%0
0
% 0
288
%0
0
% 0
197
%0
0
% 0
187
%0
0
% 0
170
%0
0
% 0
142
%0
0
% 0
125
%0
0
% 0
118
%0
0
% 0
109
%0
0
% 0
104
%0
0
% 0
69
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Yalova İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 24
2,366
%24
% 22
870
%22
% 25
3,009
%26
% 27
3,508
%27
% 26
13,517
%26
% 35
1,039
%35

1999 Yılı Yalova İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri