1999 Yılı Van Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 81,12
Toplam Sandık Sayısı :
1793
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
320254
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
259777
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
244492
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
386
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Van İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 35
87,307
%35
0
% 18
46,126
%18
3 - LİSTE
% 11
27,055
%11
2 - LİSTE
% 9
23,868
%9
1 - LİSTE
% 8
19,659
%8
1 - LİSTE
% 5
12,416
%5
0
% 4
10,084
%4
0
% 2
5,213
%2
0
% 1
4,316
%1
0
% 0
1,597
%0
0
% 0
1,482
%0
0
% 0
703
%0
0
% 0
701
%0
0
% 0
700
%0
0
% 0
670
%0
0
% 0
453
%0
0
% 0
431
%0
0
% 0
380
%0
0
% 0
273
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Van İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 34
1,557
%35
% 50
7,695
%50
% 34
4,712
%34
% 36
2,764
%37
% 27
1,582
%27
% 32
12,558
%32
% 37
3,908
%37
% 23
2,952
%23
% 41
40,008
%41
% 26
3,799
%26
% 53
9,182
%53
% 51
3,393
%51

1999 Yılı Van İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri