1999 Yılı Uşak Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 91,64
Toplam Sandık Sayısı :
1124
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
202975
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
186014
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
176603
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
376
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Uşak İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 29
52,345
%29
2 - LİSTE
% 23
41,249
%23
1 - LİSTE
% 11
19,725
%11
0
% 10
18,965
%10
0
% 10
18,790
%10
0
% 7
12,842
%7
0
% 1
2,296
%1
0
% 1
2,016
%1
0
% 1
1,939
%1
0
% 0
1,165
%0
0
% 0
748
%0
0
% 0
469
%0
0
% 0
455
%0
0
% 0
372
%0
0
% 0
313
%0
0
% 0
295
%0
0
% 0
281
%0
0
% 0
211
%0
0
% 0
53
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Uşak İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 25
6,182
%26
% 31
7,519
%31
% 22
2,095
%23
% 31
30,065
%32
% 24
3,212
%25
% 26
3,126
%27

1999 Yılı Uşak İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri