1999 Yılı Tunceli Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 82,39
Toplam Sandık Sayısı :
484
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
50120
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
41292
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
39562
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
47
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Tunceli İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 20
8,052
%20
1 - LİSTE
% 18
7,250
%18
0
% 15
6,155
%15
1 - LİSTE
% 13
5,290
%13
0
% 9
3,599
%9
0
% 8
3,208
%8
0
% 7
2,840
%7
0
% 2
952
%2
0
% 1
715
%1
0
% 0
244
%0
0
% 0
231
%0
0
% 0
231
%0
0
% 0
169
%0
0
% 0
116
%0
0
% 0
103
%0
0
% 0
84
%0
0
% 0
60
%0
0
% 0
54
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Tunceli İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 28
1,409
%28
% 20
672
%21
% 21
1,237
%21
% 32
3,984
%32
% 36
622
%37
% 30
898
%30
% 19
1,401
%19
% 37
665
%37

1999 Yılı Tunceli İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri